Croeso


Pwy oedd Arglwyddi’r Mers? Prosiect Arloesol i Ddeall eu Harwyddocâd Diwylliannol

Croeso i wefan swyddogol prosiect ‘Mapio’r Mers’. Byddwn yn ychwanegu rhagor o gynnwys wrth i’n hymchwil fynd yn ei blaen, a’n nod yw adeiladu hyn i fod yn ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am Fers Cymru’r canol oesoedd. Byddem yn croesawu eich adborth am y prosiect. Darllenwch yr adran ‘Am y Prosiect‘ sy’n disgrifio’r prosiect, a rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am beth y gallen ni ei gynnwys ar y safle.

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Traciwr Cynnydd Prosiect: 

Mai 2024

Endidau person:520
Endidau lle:468
Endidau llawysgrif: 16
Endidau testun:137
Person_lle:864
Person_Person: 204
Person_llawysgrif:28
Person_testun:147
Siroedd hynafol wedi’u mapio:9
Logo of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
The logo UK Research and Innovation