Y Tîm

Mae MOWLIT yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Bryste a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (RCAHMW).

Tîm y Prosiect

 • Helen Fulton (Prifysgol Bryste) – Prif Ymchwilydd
 • Scott Lloyd (RCAHMW) – Cyd-ymchwilydd
 • Rachael Harkes (Prifysgol Bryste) – Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol
 • Matt Lampitt (Prifysgol Bryste) – Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol
 • Jon Dollery (RCAHMW) – Swyddog Mapio
 • Mike Jones (Prifysgol Bryste) – Peiriannydd Meddalwedd Ymchwil

Bwrdd Ymgynghorol

 • Yr Athro Janet Burton (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
 • Dr Paul Dryburgh (Yr Archifau Cenedlaethol, Kew)
 • Dr Shaun Evans (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Keith Lilley (Prifysgol Queen’s, Belfast)
 • Yr Athro Ann Parry Owen (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru)
 • Yr Athro Philip Schwyzer (Prifysgol Caerwysg)
 • Yr Athro Elaine Treharne (Prifysgol Stanford)
 • Yr Athro David Wallace (Prifysgol Pennsylvania)
 • Yr Athro David Willis (Prifysgol Rhydychen)